Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Jaunpiebalgas sporta zāle

Adrese: Gaujas 41, Jaunpiebalgas pagasts,Cēsu novads, LV-4125

Atbildīgais par sporta organizēšanu novadā:

Uldis Ozoliņš tel.29240469, e-pasts: uldis.ozolins@cesunovads.lv 

 

Jaunpiebalgas vidusskolas sporta zāle darbojas kopš 2005.gada. Piemērota basketbola, volejbola, rokas bumbas, tenisa un citu sporta spēļu vajadzībām. Ēkā paredzētas telpas sportistu garderobēm, dušām.

Projekta "Trenažieru iegāde un uzstādīšana Jaunpiebalgas pagastā, sporta aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem" (Nr. 18 – 09 – AL18 – A019.2202 – 000006) Jaunpiebalgas vidusskolas sporta zālē Gaujas ielā 41, Jaunpiebalga, Cēsu nov., ir izveidota trenažieru zāle.


Trenažieru zāle pieejama visiem interesentiem. 

Trenažieru zāles un nodarbību apmeklējums ir bez maksas.

Trenažieru zāles darba laiks:

Pimdienās: 17.00-20.00
Trešdienās: 17.00-20.00
Piektdienās: 17.00-20.00

Visiem interesentiem sīkāka informācija par trenažieru zāli un tās apmeklējumu, sazinoties ar Ieviņu Liģeri pa tālruni 26847933.