Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Komunālie pakalpojumi

Pašvaldības telpu īres maksa

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Cena bez PVN
(euro)

Īre Jaunpiebalgas ciemā dzīvokļiem Gaujas iela 52; Gaujas iela 11; Dzelzceļa ēkas 58.km; Stacijas iela 9D; Rūpniecības iela 2

m2

0,14

Īre Jaunpiebalgas ciemā īpašumiem Brāļu Kaudzīšu iela 5, Priežu iela 4; Gaujas iela 33

m2

0,21

Īre garāžu telpām Jaunpiebalgas ciemā

m2

0,10

Īre Dzelmes iela 2, Melnbāržu ciemā labiekārtotiem dzīvokļiem

m2

0,27

Pašvaldības telpu nomas maksa

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Cena bez PVN
(euro)

Noma telpu 1xnedēļā Dārza iela 4-14, Jaunpiebalgas ciemā

mēn

14,76

Noma telpu 2xnedēļā Dārza iela 4-14, Jaunpiebalgas ciemā

mēn

29,52

Noma telpu 1xmēnesī Dārza iela 4-14, Jaunpiebalgas ciemā

mēn

3,69

Telpu noma Brāļu Kaudzīšu iela 7a, Jaunpiebalgas ciemā

m2

0,21

Noma telpas mācību klase Gaujas 4, Jaunpiebalgā

m2h

0,09

Noma telpas - zāle Gaujas 4, Jaunpiebalgā

m2h

0,09

Noma telpas - Jaunpiebalgas kultūras namā

h

14.91

Noma Priežu 8, Jaunpiebalgas vidusskolas sākumskola

m2

0,02

Noma Gaujas 41, Jaunpiebalgas vidusskola

m2

0,02

Noma telpu Skolas iela 2, Melnbārži

m2

0,04

Noma telpu Gaujas 41 aktu zāle, Jaunpiebalgas vidusskola

h

2,84

Noma telpu Miera iela 2, Jaunpiebalgas kapliča

m2

0,10

Apkures tarifi

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Cena bez PVN
(euro)

Apkure Br. Kaudzīšu 3, Jaunpiebalga

MWh

63,13

Apkure Br. Kaudzīšu 5, Jaunpiebalga

MWh

61,84

Apkure Br. Kaudzīšu 7, Jaunpiebalga

MWh

62,02

Apkure Br. Kaudzīšu 7A, Jaunpiebalga

MWh

62,93

Apkure Dārza 2, Jaunpiebalga

MWh

61,12

Apkure Dārza 4, Jaunpiebalga

MWh

61,02

Apkure Br. Kaudzīšu 9, Jaunpiebalga

MWh

71,94

Apkure Gaujas 4, Jaunpiebalga

m2

2,05

Apkure Dzelmes iela 2, Melnbārži

m2

0,05

Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Cena bez PVN
(euro)

Ūdens Jaunpiebalgas ciemā

m3

1,40

Ūdens Jaunpiebalgas ciemā

cilv./mēn

6,30

Ūdens Melnbāržu ciemā

cilv./mēn

3,29

Ūdens Melnbāržu ciemā

m3

0,73

Kanalizācija Jaunpiebalgas ciemā

m3

1,59

Kanalizācija Melnbāržu ciemā

m3

1,48

Kanalizācija bez skaitītāja Jaunpiebalgas ciemā

cilv./mēn

7,16

Kanalizācija bez skaitītāja Melnbāržu ciemā

cilv./mēn

6,66

Kanalizācija decentralizētā

m3

1,86

Ūdens uzsildīšanas tarifi Jaunpiebalgas apvienībā

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Cena bez PVN
(euro)

Ūdens uzsildīšana Br.Kaudzīšu 3, Jaunpiebalgas ciemā

m3

5,33

Ūdens uzsildīšana Br.Kaudzīšu 5, Jaunpiebalgas ciemā

m3

5,23

Ūdens uzsildīšana Br.Kaudzīšu 7, Jaunpiebalgas ciemā

m3

5,24

Ūdens uzsildīšana Br.Kaudzīšu 7A, Jaunpiebalgas ciemā

m3

5,32

Ūdens uzsildīšana Dārza 2, Jaunpiebalgas ciemā

m3

5,17

Ūdens uzsildīšana Dārza 4, Jaunpiebalgas ciemā

m3

5,16

Ūdens uzsildīšana Br.Kaudzīšu 9, Jaunpiebalgas ciemā

m3

6,08

Ūdens uzsildīšana Gaujas 41, Jaunpiebalgas vidusskola

m3

4,14

Ūdens uzsildīšana Priežu 8, Jaunpiebalgas vidusskolas sākumskola

m3

4,14

Atrkritumu savākšanas tarifi Jaunpiebalgas apvienībā

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Cena bez PVN
(euro)

Atkritumi daudzdzīvokļu mājās Br. Kaudzīšu iela 3; 5; 7;7A; Dārza iela 2;4

cilv./mēn

4,49

Atkritumi Br.Kaudzīšu 9

cilv./mēn

3,28

Atkritumi daudzdzīvokļu mājām
Gaujas iela 6; 11; 35; 52; Rūpniecības iela 2; 3A un Stacijas iela 9D

cilv./mēn

2,37

VAS "Latvijas pasts" Gaujas iela 4

cilv./mēn

2,37

Apsaimniekošanas maksa Jaunpiebalgas apvienībā

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Cena bez PVN
(euro)

Apsaimniekošanas maksa Gaujas iela 52, Rūpniecības iela 2 Jaunpiebalgas ciemā

m2

0,07

Apsaimniekošanas maksa Rūpniecības iela 3A, Jaunpiebalgas ciemā

m2

0,14