Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Piekļūstamības paziņojums

Piekļūstamības paziņojums

Cēsu novada Jaunpiebalgas apvienības pārvalde (līdz 2021. gada 1. jūlijam Jaunpiebalgas novada pašvaldība) saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 445 "Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā" (turpmāk – noteikumi Nr. 445) apņemas savu tīmekļvietni veidot piekļūstamu.

Šis piekļūstamības paziņojums attiecas uz: http://www.jaunpiebalga.lv

Tīmekļvietnei veikts vienkāršotais piekļūstamības izvērtējums. Izmantotā metode - VARAM sagatavotās “Vadlīnijas iestāžu tīmekļvietnēm noteikto piekļūstamības prasību ievērošanas ietekmes izvērtēšanai un nesamērīgā sloga pamatošanai”.

Cik piekļūstama ir šī tīmekļvietne?

Cēsu novada Jaunpiebalgas apvienības pārvaldes tīmekļvietne daļēji atbilst noteikumiem Nr. 445 turpmāk minēto iemeslu dēļ.

Neatbilstība prasībām, kas minētas noteikumos Nr. 445

  • Dažiem attēliem trūkst alternatīvie teksti, līdz ar to cilvēki, kas izmanto ekrānlasītāju nevar piekļūt infomācijai. Netiek izpildīts MK noteikumu 22.4. punktā minētais princips par robustuma ievērošanu;
  • Video saturam nav pievienoti subtitri;
  • Dažās ievadformās navigācija tikai ar klaviatūru nav iespējama;
  • Vairāki dokumenti ir pdf formātā, kas nav piekļūstami ar palīgprogrammatūrām;
  • Daži pamatstruktūras elementi ir nepiekļūstami, piemēram, kontaktinformācija atspoguļota tabulas formātā;
  • Dažās sadaļās novērotas nepilnības virsrakstu strukturējumā.

Šī tīmekļvietne pēdējo reizi tika izvērtēta 30.06.2022. Izvērtēšanu veica Cēsu novada pašvaldības darbinieki.

Piekļūstamības alternatīvas

Ja nepieciešams saturs citā formātā, sazinieties ar Cēsu novada pašvaldības Komunikācijas un klientu servisa pārvaldi, rakstot e-pasta vēstuli uz adresi vestule@cesunovads.lv norādot:

  • Saiti uz saturu (URL);
  • Jūsu vārdu un e-pasta adresi;
  • Formātu, kāds jums nepieciešams konkrētajam saturam (piemēram, piekļūstams PDF).

Atsauksmēm un saziņai

Cēsu novada pašvaldības atbildīgie speciālisti nepārtraukti uzlabo šīs vietnes piekļūstamību. Ja Jūs konstatējat kādas problēmas vai nepilnības, kas nav minētas šajā paziņojumā vai vēlaties saņemt nepiekļūstamo saturu citā formātā, sazinieties ar mums:
E-pastā: vestule@cesis.lv
Zvaniet: 64121677

Mēs izskatīsim Jūsu pieprasījumu un sniegsim atbildi 7 dienu laikā.

Izpildes nodrošināšanas procedūra un sūdzību iesniegšanas kārtība

Ja Cēsu novada Jaunpiebalgas apvienības pārvalde nav atbilstoši reaģējusi uz lietotāja iesniegumu vai sūdzību par tīmekļvietnes satura piekļūstamību, lietotājs var iesniegt sūdzību Latvijas Republikas Tiesībsargam elektroniski uz e-pasta adresi: tiesibsargs@tiesibsargs.lv. Papildu informācija tīmekļvietnē www.tiesibsargs.lv

Tiesībsarga birojs: Baznīcas iela 25 Rīgā, LV-1010

Tālrunis: +37167686768

E-pasts: tiesibsargs@tiesibsargs.lv

https://www.tiesibsargs.lv/lv/pages/kontaktinformacija

 

Ziņas par paziņojuma sagatavošanu

Šis paziņojums pirmo reizi tika sagatavots 18.08.2022.

Dokumenti