Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Jaunpiebalgas kapsēta

Jaunpiebalgas apvienības pārvaldes teritorijā esošās kapsētas iekšējās kārtības noteikumus, kapavietu piešķiršanas, kopšanas un uzturēšanas kārtību, apbedīšanas kārtību, kapliču izmantošanas kārtību, kapsētu pārziņu tiesības un pienākumus nosaka Cēsu novada pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas saistošie noteikumi. 

Jaunpiebalgas apvienības teritorijā esošajai kapsētai ir veikta digitalizācija - kapsētu, kapavietu, infrastruktūras uzmērīšana, kapsētas dokumentācijas un apbedīto personu datu ievadīšana e-vidē. Šobrīd jebkuram ir iespēja e-vietnē www.cemety.lv aplūkot sev interesējošo kapsētu, kā arī pēc apbedītās personas vārda un uzvārda atrast konkrētu apbedījumu un iepazīties ar pamatinformāciju.