Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Par jaunatnes politikas stratēģiju

SN

Nr.

SAISTOŠO NOTEIKUMU 
NOSAUKUMS
APSTIPRINĀŠANAS 
DATUMS
SPĒKĀ STĀŠANĀS 
DATUMS
SAISTĪTIE  DOKUMENTI
Jaunpiebalgas novada jaunatnes politikas stratēģija 2019.-2023.gadam
8. Jaunpiebalgas novada jaunatnes politikas stratēģija 2019.-2023.gadam 2018.gada 6.augusta lemumu Nr.140 (Nr.8; 10.§) 06.08.2018 ico pdf Jaunatnes politikas stratēģija