Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas

Saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 6.septembra noteikumu Nr.696 «Zemes dzīļu izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas kārtība» 39. punktu informāciju par izsniegtajām bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujām pašvaldība ievieto savā tīmekļa vietnē. Atļaujas izsniedzējs savā tīmekļa vietnē ievieto arī informāciju par zemes dzīļu izmantošanas ierobežošanu, apturēšanu, licenču vai atļauju anulēšanu.

Atļaujas Nr.   Izsniegšanas datums   Termiņs, līdz kuram  
atļauja derīga
Saņēmējs  Atradnes nosaukums   Derīgo izrakteņu veids 
Nr.9 01.02.2021 28.07.2045 AS “Latvijas valsts meži” 
 Reģ. Nr.40003466281 
DEGĻUPE smilts-grants un smilts
Nr.7 04.02.2019 01.02.2034  AS “Latvijas valsts meži” 
 Reģ. Nr.40003466281 
REMPJI smilts – grants
Nr.6 27.11.2012 04.01.2022 Pēteris Zivtiņš
Reģ. Nr. 01117711290
VIŅĶI II
LAUKUMS
smilts – grants
Nr.2 01.03.2004 01.03.2028 Ainis Lapiņš VIŅĶI 1 smilts – grants
Nr.8 14.09.2020 31.12.2028 SIA "Rubate" KALNA RUDGALVJI smilts – grants