Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Apvienības apbalvojumi

Gada cilvēks​ - 2017

Liesma Ozola

Gada cilvēks apkalpojošā sfērā
Jānis Biezais Gada cilvēks sportā
Ineta Balode Gada cilvēks izglītībā
Ilze Kārkliņa Gada cilvēks kultūrā
Laima Kuzmina Gada cilvēks lauksaimniecībā
Gints Barkovskis Gada cilvēks sabiedriskajā
Oksana Ostrovska Gada cilvēks uzņēmējdarbībā
Edžus Nedēļa Gada jaunietis
Skaidrīte Vīksna Mūža ieguldījums

 


Gada cilvēks​ - 2016

Alda Koliņa

Kristaps Dravants 

Gada cilvēks apkalpojošā sfērā
Aija Sila   Gada cilvēks izglītībā 
Maija Ķīķere  Gada cilvēks lauksaimniecībā 
Gaidis Graudiņš  Gada cilvēks mecenātismā
Uģis Pīrs  Gada cilvēks uzņēmējdarbībā
Roberts Brikmanis  Gada jaunietis

Vija Leimane

Andris Pogulis

 Mūža ieguldījums

 Gada cilvēks​ - 2015

Ruta Intenberga Gada cilvēks izglītībā
Uldis Ozoliņš Gada cilvēks sportā
Daina Bērzone Gada cilvēks apkalpojošā sfērā
Ilgonis Vlodars Gada cilvēks lauksaimniecībā
Amanda Zariņa Gada jaunietis
Anna un Andris Tauriņi  Gada cilvēks mecenātismā
Mirdza Apsīte Mūža ieguldījums

 Gada cilvēks​ - 2014

Zanda Liedskalniņa
Gada cilvēks izglītībā
Ilze Stolere
Gada cilvēks kultūrā
Deniss Koltašovs
Gada cilvēks sportā
Egita Zariņa
Gada cilvēks sabiedriskajā darbībā
Ilva Grauze
Gada cilvēks apkalpojošā sfērā
Māris Eihentāls
Gada cilvēks lauksaimniecībā
Ināra Dūklava
Gada nominācija uzņēmējdarbībā
Baiba Lasmane
Mūža ieguldījums
Gints Cīrulis
Gada jaunietis

 Gada cilvēks​ - 2013

Viesturs Eglītis

Gada cilvēks sportā
Ināra Slavēna
Gada cilvēks sabiedriskajā darbībā

Andrejs Cīrulis

Gada cilvēks apkalpojošā sfērā

Jautrīte un Tālavs Jundži

Gada cilvēks mecenātismā

Aivars Babris

Gada cilvēks lauksaimniecībā

LPKS "Piebalga"

Gada nominācija uzņēmējdarbībā

Maiga Teikmane

Mūža ieguldījums

 Gada cilvēks​ - 2012

Laima Kazerovska 

Gada cilvēks izglītībā

Dzidra Prūse

Gada cilvēks kultūrā

Daumants Lūsa

Gada cilvēks sportā

Ilvars Ābelnieks

Gada cilvēks uzņēmējdarbībā

Jolanta Briede

Gada cilvēks lauksaimniecībā

Ilze Ontužāne

Gada cilvēks apkalpojošā sfērā

Inese Leite

Gada cilvēks sabiedriskajā darbībā

Pēteris Avens

Gada cilvēks mecenātismā

Agnese Smilga

Gada jaunietis

Ilga Prīse

Mūža ieguldījumu

 Gada cilvēks​ - 2011

Dace Avotiņa

Gada cilvēks izglītībā

Aina Damroze

Gada cilvēks kultūrā

Namejs Pauga

Gada cilvēks sportā

Agris Kažociņš

Gada cilvēks uzņēmējdarbībā

Ivars Blūms

Gada cilvēks lauksaimniecībā

Līga Ceple

Gada cilvēks apkalpojošā sfērā

Jānis Mājenieks

Gada cilvēks sabiedriskajā darbībā

Laimonis Šēnbergs 

Gada cilvēks mecenātismā

Krista Krūmiņa

Gada jaunietis

Pēteris Kušķis

Mūža ieguldījumu

 Gada cilvēks​ - 2010

Gints Barkovskis

 par nesavtīgu darbu uzņēmējdarbības veicināšanā jauniešu vidū

Valentīna Bārdiņa

par mūža ieguldījumu pedagoģiskajā darbā

Artis Beķeris

par ieguldījumu informācijas tehnoloģiju ieviešanā un attīstībā novadā

Laima un Gunārs Ciekuržņi

par ieguldījumu lauksaimniecībā

Velta un Jānis Ciekuržņi

par aktīvu un radošu darbību novada sabiedriskās dzīves attīstībā

Madara Intenberga un Normunds Brēmers 

par veiksmīgu uzņēmējdarbību

Raimonds Dombrovskis

par neatlaidīgu darbu tūrisma un sporta dzīves attīstībā

Egils Andrejs Johansons

par ieguldījumu kultūras un sporta attīstībā

Laimis Šāvējs

par ieguldījumu Jaunpiebalgas novada izveidē, tā attīstībā un popularizēšanā

 Gada cilvēks​ - 2009

Ilgai Bobrovai

par mūža ieguldījumu medicīnā

Ingrīdai Brantei

par neatsveramu un pašaizliedzīgu darbu medicīnā

Atim un Naurim Bruņiniekiem

par panākumiem sportā

Vilnim un Sarmītei Brūveriem

par ieguldījumu lauksaimniecībā

Ritai Kaupiņai

par mūža devumu izglītībā

Marutai un Vilim Līviņiem

par veiksmīgu uzņēmējdarbību

Arnim Ratiņam

par radošu pedagoģisko darbību bērnu, jauniešu izglītošanā un veiksmīgu projektu īstenošanā

Ilzei Ruķei

par kultūras vērtību apzināšanau un popularizēšanu

Ilzei Šenfišai

par tautas mākslas tradīciju saglabāšanu

 10 Jaunpiebalgas personības
(2008.gada aptauja)

Emīls Dārziņš, Kārlis Miesnieks, Otto Vāliņš, Vēsma Johansone, Tālavs Jundzis, Dzidra Kuzmane, Ulla Logina, Lāsma Skutāne, Laimis Šāvējs, Jānis Dūklavs.Gada cilvēks - 2007

Dzintrai Bērziņa par izciliem panākumiem lauksaimniecībā

Vēsmai Johansonei 

par nozīmīgu ieguldījumu pagasta kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā

Guntai Leimanei

par ieguldījumu Piebalgas pamatskolas attīstībā

Ullai Loginai

par ilggadēju un radošu pedagoģisko darbību bērnu, jauniešu izglītošanā un veiksmīgu starptautisko projektu īstenošanu

Pēterim Micānam

par ieguldījumu pārtikas nozares un alus darītavas attīstībā un alus ražošanā

Jānim Ozeram

par labdarību, kultūras un izglītības iestāžu atbalstīšanu

Mudītei Puķītei

par neatsveramu un pašaizliedzīgu darbu medicīnā

Mārai Vīksnai

par lielu un mazu jaunpiebaldzēnu māksliniecisko spēju kvalitatīvu attīstīšanu un radošu darbību

Jānim Biezajam

par izciliem panākumiem sportā

Dzintrai Klaparei

par ilggadēju un godprātīgu darbu lauksaimniecībā

 Gada cilvēks - 2006

Andrejam Alksnītim

par neatlaidīgu darbu lopkopības attīstībā

Elgai Balodei

par sirdsgudrību ilggadējā darbā ar pirmskolas vecuma bērniem

Valentīnai Dolmanei 

par nozīmīgu ieguldījumu reģionālās tautskolas attīstībā un iedzīvotāju tālākizglītībā

Maijai Ķīķerei

par augstu pienākuma apziņu un nesavtīgu darbu lauksaimnieciskās dzīves organizēšanā

Jurim Pīčam

par uzņēmību un radošu attieksmi moderno tehnoloģiju nozarē

Sandrai Strēlei

par ieguldījumu mākslas skolas attīstībā

Laimai Upmalei

par sākumskolas attīstības veicināšanu un projekta ''Bērnu rotaļu laukums'' realizēšanu

 Gada cilvēks - 2005

Ausma Cimdiņa

 par ieguldījumu latviešu literatūrzinātnē un atbalstu kultūras aktivitātēm

Guntars Dolmanis

par ieguldījumu vides sakārtošanā, ainavas veidošanā un lauku tūrisma attīstībā

Astrīda Knāķe

 par ieguldījumu novadpētniecībā

Olga Lisovska

par ieguldījumu Jaunpiebalgas literārajā dokumentēšanā

Antra Radziņa

par ieguldījumu lauksaimniecībā

Imants Robežnieks  

par latviešu tautas mūzikas instrumentu popularizēšanu Latvijā un pasaulē

 Gada cilvēks - 2004

Sarma Petrovska 

goda cilvēks muzikālajā audzināšanā

Maija Pikure

mūža ieguldījums izglītībā

Ilgvars Leimanis

mūža ieguldījums izglītībā un sportā

Elza Vasile

mūža ieguldījums izglītībā

Vilnis Lācgalvs

Goda lauksaimnieks

Aija Petrovska

garīgās mūzikas dzīves veidotāja

Aldonis Bērziņš

sava aroda meistars

Arturs Teikmanis 

mūža ieguldījums muzikālajā audzināšanā

Dzidra Kuzmane

mūža ieguldījums kultūrā