Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Jauniešiem

Jauniešu interešu centrs GVD (gribu - varu - daru)

Jauniešu interešu centrs GVD (gribu - varu - daru)

Adrese: Skolas iela 2, Melnbārži, Zosēnu pagasts, Cēsu novads, LV-4133
Vadītāja: Sanda Dravante (trenažierzāle, datori, atpūta)
Tālrunis: 26368115


Darba laiks

Pirmdiena 18.00 - 20.00
Trešdiena 18.00 - 20.00
Piektdiena 18.00 - 20.00
Bērnu un jauniešu centrs "Tagad"

Centra vadītāja: Kitija Stauvere (jaunatnes lietu speciāliste)
E-pasts: kitija.stauvere@cesunovads.lv
Tālrunis: 29151621
Adrese: Gaujas iela 4, Jaunpiebalga, Cēsu novads

Darba laiks

Pirmdiena 12.00 - 19.00
Otrdiena 12.00 - 19.00
Ceturtdiena 12.00 - 19.00
Piektdiena 12.00 - 19.00

 

Centra darba laiks var būt mainīgs (atbilstoši plānotajām aktivitātēm un pasākumiem).

Bērnu un jauniešu centrā "Tagad" jauniešiem ir iespēja:

  • pavadīt brīvo laiku;
  • piedalīties radošajās darbnīcās;
  • organizēt un apmeklēt kino vakarus;
  • piedalīties lekcijās, semināros, pasākumos;
  • spēlēt spēles (izglītojošās un attīstošās, kā arī novuss);
  • piedāvāt savas idejas un tās realizēt;
  • veicināt savu līdzdalību;
  • dziedāt karaoke;
  • piedalīties konkursos, viktorinās, turnīros;
  • papļāpāt, iedzert tēju un klausīties mūziku.