Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Varēs pieteikties mājokļu pielāgošanai personām ar invaliditāti

Varēs pieteikties mājokļu pielāgošanai personām ar invaliditāti

Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna pasākuma “Atbalsta pasākumi cilvēkiem ar invaliditāti mājokļa vides pieejamības nodrošināšanā” gaitā šobrīd tiek plānots atbalsts personām ar invaliditāti individuālo mājokļu vides piekļūstamības nodrošināšanai. Pasākumā ietverta uzbrauktuvju un pacēlēju ierīkošana, dzīvojamo un koplietošanas telpu pielāgošana u.c. pielāgošanas darbi pēc iedzīvotāja vajadzībām.

Apzinot novada iedzīvotājus, kuriem nepieciešams atbalsts mājokļu vides pieejamības nodrošināšanai, Cēsu novada Sociālais dienests aicina atsaukties novadniekus un iesūtīt nelielu aprakstu par vajadzībām vides pielāgošanai neatkarīgas un pilnvērtīgas dzīves nodrošināšanai. Aprakstu par mājokļa vides pielāgošanas nepieciešamību (ja iespējams, aprakstam var pievienot fotogrāfijas) un medicīnas karti (veidlapa Nr. 27/u) vai ārstējošā ārsta atzinumu, kurā norādīta pamatdiognoze (SSK kods), aicinām sūtīt uz Cēsu novada Sociālā dienesta e-pastu: sd@cesunovads.lv. Neskaidrību gadījumā zvanīt 26756390 (Inga Kārkliņa).

Pasākuma mērķa grupa ir pilngadīgas personas līdz 63 gadu vecumam (ieskaitot) ar I un II grupas invaliditāti un personas ar gaitas un pārvietošanās traucējumiem, kuras strādā un kurām noteikta pamatdiognoze (SSK kods): C 40.2; C40.3; C41.2; C41.4; G20; G21; G35; G60; G62; G71; G72; G80; G81; G82; I61; I62; I63; I69; M073; M08; M15; M16; M17; M40; M41; M42; M45; M48; S12; S22; S24; S34; S78; S88; T09.3; T91; T93 (ar ietvertajiem apakšgrupu kodiem), kā arī  bērni ar invaliditāti no 15 līdz 17 gadu vecumam (ieskaitot) ar gaitas un pārvietošanas traucējumiem, kurām noteikta  pamatdiognoze (SSK kods): C40.2; G35; G60; G61; G62; G71; G80; G81; G82; I69; M07.3; M08; M16; M41; M42; M43; M51; M53.2; S12; S22; S24; T91; T93 (ar ietvertiem apakšgrupu kodiem).

Datums: 2023. gada 23. marts