Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Azbestu saturošā šīfera nodošanai var pieteikties arī Latvijas Goda ģimenes apliecības turētāji

Azbestu saturošā šīfera nodošanai var pieteikties arī Latvijas Goda ģimenes apliecības turētāji

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) paziņo, ka informatīvās kampaņas “Ļauj vecajam azbesta jumtam aizbraukt!” norises laikā no 3.jūnija sākas azbestu saturošā šīfera nodošanas apglabāšanai atbalsta programmas 2.kārta, kuras ietvaros iespēja nodot azbestu saturošo šīferi ir ne tikai trūcīgām un maznodrošinātām personām, bet arī Latvijas Goda ģimenes apliecības “Goda ģimene” turētājiem.

VARAM ziņoja, ka 2.maijā tika uzsākta atbalsta programma azbestu saturošā šīfera nodošanai apglabāšanai trūcīgām un maznodrošinātām personām. Ņemot vērā 1.kārtas nelielo pieteikumu skaitu, no 3.jūnija ir uzsākta atbalsta programmas 2.kārta, paplašinot mērķa grupu ar Latvijas Goda ģimenes apliecības “Goda ģimene” (turpmāk – apliecība “Goda ģimene”) turētājiem, kas var pieteikties azbestu saturošā šīfera nodošanai bez maksas.

No vienas mājsaimniecības var nodot ne mazāk kā 0,2 tonnas (aptuveni 10 šīfera loksnes) un ne vairāk kā 3 tonnas (aptuveni 150 šīfera loksnes) azbestu saturoša šīfera. Kopējais finansējuma apmērs visās atbalsta programmas pieteikšanās kārtās ir 350 tūkstoši eiro.

Lai pieteiktos atbalsta programmai, pretendentam jāaizpilda pieteikuma veidlapa, kas kopā ar atbalsta nosacījumiem ir pieejama ŠEIT. Pieteikumu var iesniegt elektroniski, parakstot ar drošu elektronisko parakstu un nosūtot uz VARAM e-pasta adresi: pasts@varam.gov.lv. Pieteikumu var iesniegt arī papīrā parakstītu, sūtot pa pastu VARAM Peldu ielā 25, Rīgā, LV-1494 vai iesniedzot klātienē. Pieteikumus var iesniegt līdz 28.jūnijam.

Svarīgi – atbalsta pieteikuma iesniegšanas dienā jābūt spēkā esošam trūcīgās vai maznodrošinātās personas statusam, vai apliecībai “Goda ģimene”!

Apstiprinājums atbalsta saņemšanai tiks nosūtīts e-pastā viena mēneša laikā no pieteikšanās termiņa beigām, savukārt pakalpojumu būs iespējams saņemt divu mēnešu laikā no pieteikšanās termiņa beigām.

VARAM atgādina – veicot darbu ar azbestu saturošiem materiāliem, jāievēro drošības prasības. Darbu jāveic piemērotā apģērbā (vienreizējās lietošanas virsvalks, cimdi, respirators P3, mazgājami apavi) un šīferi nedrīkst lauzt, jo tādā veidā rodas putekļi, kas ir bīstami veselībai un videi.

Tāpat azbestu saturošus atkritumus nedrīkst aprakt zemē, izmantot ceļu uzbēršanai vai citiem mērķiem. Tos drīkst nodot apglabāšanai tikai atkritumu poligonos, kas ir saņēmuši Valsts vides dienesta atļauju. Par azbestu saturošu atkritumu nepareizu apsaimniekošanu ir paredzēta administratīvā atbildība.

Atcerieties! Azbests ir bīstams materiāls, kas var izraisīt nopietnas veselības problēmas. Tāpēc aicinām pieteikties azbesta atbalsta programmai, pasargājot sevi un apkārtējo vidi no azbesta radītajiem riskiem!

Informācija sagatavota LIFE integrētā projekta “Atkritumi kā resursi Latvijā – Reģionālās ilgtspējas un aprites veicināšana, ieviešot atkritumu kā resursu izmantošanas koncepciju" (LIFE Waste To Resources IP, LIFE20 IPE/LV/000014) ietvaros, kas ir saņēmis finansējumu no Eiropas Savienības LIFE programmas un Valsts reģionālās attīstības aģentūras.

Šī informācija atspoguļo tikai LIFE Waste To Resources IP projekta viedokli un Eiropas Klimata, infrastruktūras un vides izpildaģentūra neatbild par to, kā tiek izmantota šeit paustā informācija.

Datums: 2024. gada 20. jūnijs