Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Jaunpiebalgas novadpētniecības muzejs

Adrese: Cēsu novads, Jaunpiebalgas pagasts, Gaujas iela 41
Tel. ekskursijām: 64162437 / 26615072

2016.gada 27. maijā pabeidza Jaunpiebalgas novadpētniecības muzeja jumta maiņu. To labā kvalitātē veica Jānis Veiss (firma "Niedru jumti" ) no Trikātas.

Muzejs atklāts 1977.gadā. Tas atrodas Jaunpiebalgas vidusskolas parka teritorijā. Līdz 2005.gadam muzeju vadīja Astrīda Knāķe, tagad darbu turpina Vēsma Johansone.

Jaunpiebalgas novadpētniecības muzejs – sena lauku tipa celtne ar niedru jumtu, projekta autors arhitekts Teodors Nigulis, sabiedriskais būvdarbu vadītājs Hermanis Pakulis.


Muzeja ekspozīcijas:

  • Jaunpiebalga senāk un tagad : seni dokumenti, attēli un ziņas par ievērojamiem novadniekiem;
  • Etnogrāfija : klēts, kalpu istabas fragments, saimnieka guļamtelpa, darbarīki; 
  • Skolu vēsture : Jaunpiebalgas draudzes skola, Mārtiņskola, Jēkabskola, Pēterskola, Jāņaskola;
  • Jaunpiebalgas vidusskolas skolotāji – veterāni, viņu stādītā aleja;
  • 1941., 1949.gads Jaunpiebalgā;
  • Tautas frontes aktivitātes Atmodas laikā;
  • Ilggadīgie Jaunpiebalgas mācītāji : Kristofs Reinholds Girgensons, Kārlis Eduards Napjerskis, Karls Ludvigs un Karls Augusts Emīls Kēlbranti (tēvs un dēls), Jānis Ozols, Jēkabs Ozoliņš, Edgars Jundzis.