Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Jaunpiebalgas Romas katoļu draudze

Adrese: "Mazpurviņi", Jaunpiebalgas pagasts, Cēsu novads, LV-4125

Mācītājs – prāvests Gaitis Dubults, tālrunis 29496415

Sv. Mises notiek katra mēneša pirmajā svētdienā plkst.14.00

Pirmos katoļu dievkalpojumus Jaunpiebalgā 1936. gadā noturēja dekāns A. Piebalgs. 1938. gadā tika nopirkta kāda ēka un to pārbūvēja baznīcas vajadzībām.Baznīca iesvētīta 1939. gadā.

Dievnams netika izpostīts 2. pasaules kara laikā un darbojās arī PSRS laikā.
Tā ir viena no retajām katoļu baznīcām Ziemeļvidzemē.

Baznīca ir valsts nozīmes kultūras piemineklis.

Sākotnēji to apkalpoja Siguldas draudzes prāvests J. Grišāns.

Mācītāji: Gulbenes draudzes prāvests J. Mičulis (1947 – 1964, 1974 – 1998),
Gulbenes draudzes prāvests M. Jermacāns (1964 – 1974).

Pašlaik draudze ietilpst Rīgas arhidiecēzē.