Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Noteikumi un grāmatu rezervēšanas kārtība

  • Jaunpiebalgas apvienības bibliotēkas lietošanas noteikumi skatāmi ŠEIT.
  • Jaunpiebalgas apvienības pagasta bibliotēkas datoru lietošanas noteikumi: 1.PIELIKUMS

​Grāmatu rezervēšana (bezmaksas pakalpojums)

Bibliotēkā reģistrētiem lietotājiem sev interesējošos izdevumus ir iespēja rezervēt gan bibliotēkā klātienē, gan attālināti, izmantojot Cēsu reģiona publisko un skolu bibliotēku kopkatalogu.

Lai veiktu izdevumu rezervāciju attālināti, nepieciešams saņemt autorizācijas datus. Tos individuāli katram lietotājam pēc pieprasījuma izsniedz bibliotekārs.