Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Bibliotēkas vēsture

Jaunpiebalgas pagasta bibliotēka grāmatas ceļu pie lasītājiem sāka jau 19.gs beigās, kad 1885.g.

Dziedāšanas biedrības biedri par kopīgiem līdzekļiem sāka abonēt laikrakstus "Austrums" un "Balss", kas vēlāk ir pamats 1910.g. dibinātajai bibliotēkai Abrupē, kur tolaik atradās pagasta nams.

No 1945.- 2002.g. tur atradās Gaujas bibliotēka, bet no 2003.- 2006.gadam- grāmatu izsniegšanas punkts. Tajā no 1956.-2007.gadam strādāja Viktors Laškovs. 1926.g. pie Jaunpiebalgas Kultūras biedrības arī tika dibināta bibliotēka.

1945.gadā. tagadējā Gaujas ielā 6 nodibināja Jaunpiebalgas ciema bibliotēku.

1951.g. to pārcēla uz telpām kultūras namā Gaujas ielā 2.

No 1949.- 1956.g. tā bija Gaujenas rajona bibliotēka.

1963.g. bibliotēka tika pārcelta uz jaunām telpām dzirnavās- Rūpniecības ielā 2, bet kultūras namā palika bibliotēkas bērnu nodaļa un tika izveidota Jaunpiebalgas bērnu bibliotēka. Abas bibliotēkas daudzus gadus ir bijušas vienas no labākajām Cēsu rajonā. Tas ir noticis pateicoties to ilggadējām darbiniecēm, īpaši Dzidrai Kuzmanei (no 1954.g.), Antonijai Bergai (Malcānei) (no 1956.- 1988;1990.-1992.g.) Veltai Zadiņai (Rusovai) (no 1967.- 2002.g.) un Vēsmai Johansonei (1970.-1983.)

1998.g.beigās Jaunpiebalgas pagasta bibliotēka tika pārcelta uz pagasta padomes ēku Gaujas ielā 4. 21.gs.sākumā visas trīs bibliotēkas tika apvienotas, notika strauja attīstība un automatizācija, radot mūsdienīgu informācijas iestādi.

2002.g. tika uzsāka elektroniskā grāmatu kataloga un novadpētniecības elektroniskās datu bāzes veidošana BIS ALISE.

Kopš 2009. gada notiek lasītāju automatizēta apkalpošana.

Jaunpiebalgas pagasta bibliotēka 2020.gadā tika atkārtoti akreditēta un veic vietējas nozīmes bibliotēkas funkcijas:

  • apkopo un sniedz informāciju
  • apkalpo un apmāca bibliotēkas lietotājus; 
  • veicina izglītību;
  • popularizē literatūru;
  • organizē kultūras pasākumus;
  • nodrošina IT pakalpojumus;
  • koordinē pieaugušo izglītību novadā.