Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Jaunpiebalgas vidusskolā

Infrastruktūra un pakalpojumi
3.1. Prioritāte "Infrastruktūra cilvēku kapitāla nostiprināšanai"
3.1.3. Pasākums "Izglības infrastruktūra vispārējo prasmju nodrošināšanai"
3.1.3.1. Aktivitāte "Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana"

Jaunpiebalgas novada dome ir noslēgusi 11/06/2009 līgumu Nr. 2009/0043/DP/3.1.3.1.0/08/IPIA/VIAA/059 ar v/a „Valsts izglītības attīstības aģentūra" par projekta „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Jaunpiebalgas vidusskolā" īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.
Projekta mērķis ir uzlabot izglītības kvalitāti dabaszinātnēs un matemātikā Jaunpiebalgas vidusskolā, kā arī sniegt ieguldījumu valsts attīstībā zinātņu un tehnoloģiju ietilpīgajās nozarēs, veicot Jaunpiebalgas vidusskolas dabaszinātņu un matemātikas kabinetu modernizēšanu un piemērošanu tehnoloģiju un mācību aprīkojuma uzstādīšanai un ekspluatācijai.
Pašlaik notiek projekta ieviešana, projekta pabeigšana plānota 31/12/2010.