Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Teritorijas plānojums

Ar Jaunpiebalgas novada teritorijas plānojuma 2016.-2027.gadam materiāliem var iepazīties Jaunpiebalgas apvienības pārvaldē (sākot ar 2016.gada 1.augustu), katru darba dienu pašvaldības darba laikā.

Adrese: Gaujas iela 4, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Cēsu novads

Jaunpiebalgas apvienības teritorijas plānojums 2016.-2027.gadam